Ciljevi

Suradnja

Kvalitetnija suradnja između znanstveno-istraživačkih ustanova i predstavnika gospodarstva koji razvoj proizvoda temelje na primjeni rezultata znanstveno-istraživačkih aktivnosti koje doprinose modernizaciji gospodarstva RH

Znanje

Zajedničkim znanjem i tehnologijom te njihovom primjenom u razvoju proizvoda doprinjeti povećanju konkurentnosti tvrtke

Inovacije

Razvijati NOVE INOVATIVNE MATERIJALE i proizvode od tvrdog metala, povećavati profitabilnost, broj zaposlenih i konkurentniji položaj na tržištu

Procesi

Implementacijom naprednih tehničko-tehnoloških rješenja u proizvodni proces tvrtke osigurati energetske uštede i primjene novorazvijenih, inovativnih materijala u proizvodnji tvrdih metala i njihovih proizvoda

O nama

Tvrtka Alfa tim d.o.o. proizvodi tvrdi metal, alate i pločice od tvrdog metala postupkom metalurgije praha te su jedini proizvođači tvrdometalnih proizvoda u RH i užoj regiji. Metalurgija praha kao dio moderne tehnologije predstavlja jedno od vodećih područja istraživanja u svijetu. Proizvodi dobiveni ovim metodama danas se koriste u svim granama metaloprerađivačke industrije, elektroindustriji, građevinarstvu, rudarstvu, avioindustriji, petrokemijskoj industriji, za namjensku industriju itd.

Sredstvima Europske unije će se omogućiti razvoj novih proizvoda te proširiti i unaprijediti proizvodni program za potrebe hrvatskog i europskog tržišta. Osim što će se tako povećati konkurentnost tvrtke na internacionalnom tržištu, projektom Nano Pro se predviđa i zapošljavanje tri nova djelatnika.

O projektu

Područje primjene nanostrukturiranih tvrdih metala se sve više širi, ali još uvijek nije u potpunosti definirano. Primjenom nanočestica praha postiže se homogena mikrostruktura veličine zrna polaznih prahova i znatno poboljšanje mehaničkih svojstava i otpornosti na trošenje. Zato je cilj ovog projekta proširiti njihovu primjenu te doći do novih proizvoda.

Cilj će biti ostvaren industrijskim istraživanjem i eksperimentalnim razvojem našeg tima koji se sastoji od predstavnika tvrtke Alfa tim i Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Ključ inovativnosti i značaj predviđenih istraživanja u odnosu na postojeće stanje tvrdometalnih proizvoda i tehnologija vezan je za nekoliko proizvoda koji će biti rezultat projektnih aktivnosti: sapnice za rezanje vodenim mlazom, korozijski postojani tvrdi metali/alati i nanostrukturirani tvrdi metali/alati s alternativnim vezivima te referentne pločice tvrdoće.

Lab za metalurgiju praha

Novosti

Što smo sve pokrenuli uz Nano Pro