Day

July 8, 2019
Aktivnosti informiranja javnosti započete su predstavljanjem vizualnog identiteta projekta Nano Pro. Vizualni identitet omogućiti će jasan vizualni kontinuitet kroz sve segmente komunikacije prema javnosti.
Read More