Predstavljen vizualni identitet

Aktivnosti informiranja javnosti započete su predstavljanjem vizualnog identiteta projekta Nano Pro. Vizualni identitet omogućiti će jasan vizualni kontinuitet kroz sve segmente komunikacije prema javnosti.