Priprema mješavine prahova za postupak vakuumske destilacije