Tag

Staff
Aktivnosti informiranja javnosti započete su predstavljanjem vizualnog identiteta projekta Nano Pro. Vizualni identitet omogućiti će jasan vizualni kontinuitet kroz sve segmente komunikacije prema javnosti.
Read More
Kao segment komunikacije prema javnosti, proizvedene su platnene torbe koje će se dijeliti sudionicima te potencijalnim partnerima. Na taj način će se kroz neformalan, ali praktičan medij informirati javnost.
Read More